НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
splendid 1
Инженерно-Технически кадри


Йордан Райнов Жеков
Главен инженер

Образование: Висш инженерно-строителен институт, гр. София
Придобита квалификация: Строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”
Трудов стаж: 27 г.

Технически ръководители с квалификация „Строителен инженер” (ПГС/ССС, ХС, ВиК, ТС)

Име, Презиме, Фамилия

Специалност

1

ПАВЛЕТА СТЕФАНОВА КОНОВА

Строителен инженер ПГС

2

ТЕОДОРА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

Инженер - Строител

 

 

 

Технически ръководители с квалификация „Строителен техник”

Име, Презиме, Фамилия

Специалност

МАРУСЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА 

Строителен техник, строителство и архитектура 

АСЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ 

Строителен техник, строителство и архитектура 

ГЕРГА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА 

Строителен техник, строителство и архитектура 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ 

Строителен техник, строителство и архитектура 

5

ИВЕЛИН СТОЯНОВ ДОНЕВ 

Строителен техник, строителство и архитектура 

КАТЯ СЛАВОВА ПЕЙЧЕВА 

Строителен техник, строителство и архитектура 

КИЦА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА 

Строителен техник, строителство и архитектура 

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЩЕРЕВ 

Строителен техник, строителство и архитектура 

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ БРАЙКОВ 

Строителен техник, строителство и архитектура 

10 

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА 

Строителен техник, строителство и архитектура 

 

Технически ръководители с квалификация „Инженер” (геодезист, електро, машинен, ОВ и др.)

Име, Презиме, Фамилия

Специалност

ТОДОР СТАНЧЕВ ТРИФОНОВ 

Геодезия, фотограметрия и картография 

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КАРПУЗОВ 

Минен инженер - електромеханик 

НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА ВЛАДЕВА 

Електро инженер 

ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ 

Машинен инженер 

ЛЮБЧО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ 

Машинен инженер 

ПЛАМЕН БОЖИДАРОВ СТАНЧЕВ 

Машинен инженер-транспортна техника и технологии 

БОЖИДАР ПЕТКОВ БОЖИЛОВ 

Инженер по изчислителна техника 

8

ПАВЛИН КОСТОВ ХИНЕВ

Корабостроене, морска техника и технологии

 

Технически ръководители с квалификация „Техник” (геодезист, електро, машинен, ОВ и др.)


Име, Презиме, Фамилия

Специалност

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ 

Техник електронна техника, промишлена електроника 

АТАНАС СТАНЕВ ИЛИЕВ 

Ел. монтьор на ел. машини, уреди и апарати 

ГИНКА КИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА 

Техник, геодезия и картография 

НИКОЛА МАРКОВ ДИМИТРОВ 

Техник, геодезия и картография 

ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ГЕОРГИЕВ 

Техник, двигатели с вътрешно горене 

 

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите продукти със съществените изисквания за безопасност.

Йордан Димитров Йорданов
Координатор „Система за управление на качеството”

Образование: Технически университет – гр. Варна
Придобита квалификация: Електроника. Ел. технологии.
Завършено обучение за повишаване на квалификацията: Вътрешен одитор по управление на качеството

 

Работници, притежаващи документи за изграждане или използване на съоръжения с повишена опасност (заварчици, кранисти, машинисти и др.)

Име, презиме, фамилия

Притежаван документ за изграждане или използване на съоръжния

АТАНАС ДИМИТРОВ МИЛКОВ 

Работа по електрически уредби и мрежи - четвърта квалификационна група 

АСЕН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ 

Работа по електрически уредби и мрежи - четвърта квалификационна група 

ЯНАКИ РУСЕВ ЯНАКИЕВ 

Машинист на товароподемни кранове 

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 

Заварчик със степен Е5 

ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ 

Заварчик със степен Е5 

КОЛЬО ТОДОРОВ ПЕТРОВ 

Заварчик със степен Е5 

КОСТАДИН ХИНЧЕВ МИХАЙЛОВ 

Заварчик със степен Е2 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ 

Заварчик със степен Е5 

СВЕТОЗАР КОЛЕВ ГРИГОРОВ 

Заварчик със степен Е5 и М2 

10 

САНДЮ НИКОЛОВ САНДЕВ 

Заварчик със степен М2 

11 

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ИВАНОВ 

Работа по електрически уредби и мрежи - пета квалификационна група 

12 

ЕВГЕНИ МАКАРОВ ИВАНОВ 

Работа по електрически уредби и мрежи - трета квалификационна група 

13 

ТОДОР НИКОЛОВ МИНЧЕВ 

Работа по електрически уредби и мрежи - четвърта квалификационна група 

Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени