НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
splendid 1
Гражданско строителство - Строителство на жилищни сгради, строителство на търговски сгради, строителство на бизнес сгради


Строителство на жилищни сгради
Строителна компания "Сплендид" ООД притежава изключително богат опит във високото строителство. За това говорят проектираните и построeните от нея обекти. Компанията строи жилищни сгради в гр. Варна, гр. Балчик, гр. Добрич, гр. София както и в други големи градове на страната.

jsk
Строителство на бизнес сгради
В строителството на бизнес сгради компанията разполага с изключително богат опит. Бизнес сградите, построени от "Сплендид" ООД са изключително удобни за всякакъв тип търговска дейност. Практически бизнес сградите построени от "Сплендид" ООД освен удобство притежават и други положителни качества като: комфорт, елегантност, качество на строителството, надеждност, многофункционалност, стил, удобство.

skoda
Строителство на търговски сгради
Компанията проектира изключително гъвкаво и многоцелево по отношение на вътрешните пространства при строителството на търговски сгради. Експлоатацията на търговските помещения също има първостепенно значение при проектирането и строителството. Ето защо строителната компания се стреми да покрие максимално и най-високите изисквания на клиента. Посредством това търговските сгради, построени от компанията стават в последствие много удобни и практични за разполагането в тях на търговски представителства, фирми за административно обслужване на дейностите в района, банки, застрахователни дружества, вериги за хранене и др.

Marina
Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени