НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
splendid 1
Производствен персонал

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВОСПОСОБЕН ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИЦИ

Ръководители:   3

Аналитични специалисти:   11
Техници и други приложни специалисти:   36
Административен персонал:   14
Квалифицирани производствени работници:   113
Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия:   25
Професии, неизискващи специална квалификация:   63

Среден списъчен състав:   265

Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени