НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
splendid 1
Подови и стенни покрития


Със създаване на отдел “Индустриални покрития” Сплендид ООД затвори цикъла от изграждане и подготовка на основата до направа на шлайфани индустриални бетони и инсталация на саморазливни подови покрития. Подовите покрития са отлично приложими за ново строителство и при санирането на обекти от индустрията, търговията и обществения сектор. Квалифицирания ни млад екип от специалист е с опит в инсталaцията на широка гама влагани материали, което позволява на компанията да въведе в експлоатация работните помещения до часове след приключване на строителните работи. Така загубите от спиране на производство са минимални.

подови покрития подови покрития подови покрития

Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени