НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
splendid 1
Промишлено строителство - производствени сгради, строителство на халета, строителство на складове

В областта "промишлено строителство" Сплендид ООД има много богат ресурс от завършени обекти и от такива, които се строят в момента. Промишлени обекти, които се строят от строителна компания Сплендид са надеждни, удобни, практични, пригодени за ползване от клиента в най-кратък срок след завършване на строителната дейност.

Производствени сгради
Производствените сгради, построени от строителната компания са съобразени с всички изисквания. Те отговарят на всички нормативни условия, които ги правят надеждни, изключително удобни и полезни за клиентите на строителната компания.

Строителство на складове
Компанията е изключително опитна в строителството на промишлени и търговки складове. Строителството на складове не само допълва богатия опит на фирмата в областта на ниското строителство, но и допринася за разнообразието на извършваните строителни дейности. Строителната компания е построила складове на едни от най-известните фирми на българския пазар.

Строителство на халета
Строителна компания Сплендид има много богат опит в строителството на промишлени халета. Компанията е добре известна с това, че промишлени халета, които тя строи са изключително удобни, практични и икономични за всякакъв тип промишлено ползване. Строителната компания е построила халета за едни от най-известните и големи фирми в хранително-вкусовата, добивната промишленост. Освен това, промишлени халета са изключително удобни, поради което се използват за временно съхранение на продукти от най-разнообразен характер.

Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени
Построени Обекти Построени Обекти